Welkom

 

… bij Praktijk voor Logopedie Diane Willemsen

Een logopediepraktijk voor kinderen.

In onze maatschappij wordt een goed contact en een goede communicatie (terecht) belangrijk gevonden. Een kind dat hier problemen mee ondervindt, is minder goed in staat zijn wensen, ervaringen en gevoelens te delen. Communicatie beïnvloedt de sociale, emotionele, cognitieve ontwikkeling. Ook de motorische ontwikkeling, de verwerking van zintuigprikkels (sensorische informatieverwerking) en de taal- en spraakontwikkeling beïnvloeden elkaar.

Een kind kan ook eet- en drinkproblemen hebben waar hulp bij nodig is.

Logopedie kan hulp bieden.

In de praktijk kan ieder kind terecht dat problemen ervaart met:

  • het begrijpen van taal
  • de verstaanbaarheid
  • het maken van goede zinnen, of het gebruik van de woorden
  • het maken van adequaat contact
  • eten en drinken, bijvoorbeeld door de mondmotoriek of gevoeligheid in de mond
  • de sensorische informatieverwerking

Kinderen bij wie het probleem een medische of neurologische oorzaak heeft, zijn welkom in de praktijk, evenals kinderen die om onduidelijke redenen een probleem ervaren.

Welkom!

Diane Willemsen

Tel. 06-20898045