Samenwerking

Een belangrijk samenwerkingsverband van de praktijk is dat met Dagbehandeling de Vlinder. Samen met Margret Muntjewerff, een collega-logopedist met een eigen praktijk, wordt nauw samengewerkt met het team van de dagbehandeling. Wanneer kinderen die hier geplaatst zijn bij Margret of mij worden aangemeld voor logopedie, dan wordt de logopedie nauw afgestemd op de behandeling op de Vlinder. Het gaat om een echte multidisciplinaire behandeling waarbij behalve de ouders ook pedagogisch medewerkers, ambulant begeleider, een gedragswetenschapper, een kinderfysiotherapeute of kinderoefentherapeute Cesar en het onderwijsteam van De Piloot betrokken is. De Piloot is een cluster 4 school met een dependance bij de dagbehandeling.

Ook bij behandelingen in De Goudse Praktijk is multidisciplinair werken mogelijk wanneer de problemen van het kind breder liggen dan alleen de taal of spraak:

  • Denk bijvoorbeeld aan voedingsproblemen, waarbij de samenwerking kan worden gezocht met de diëtistenpraktijk van Katinka de Nennie.
  • Bij problemen met de motorische ontwikkeling of sensorische informatieverwerking wordt o.a. samengewerkt met Wies Spaan, kinderfysiotherapeute van Cool Kids.
  • Bij gedrag- of opvoedingsproblemen kan samengewerkt worden met een orthopedagoog of kindertherapeut/-coach.
  • Als het kind op school of een peuterspeelzaal zit, wordt contact gezocht met de leerkracht of leidster om informatie en adviezen met elkaar uit te wisselen.

Samenwerken of overleggen met andere betrokkenen zal altijd in overleg met de ouders gaan en alleen met hun toestemming gebeuren.