Cliënt-informatie

Vergoeding

Logopedie wordt vergoed door de zorgverzekering. Bij kinderen tot 18 jaar is de vergoeding volledig (en geldt het eigen risico niet). De declaratie wordt rechtstreeks ingediend bij de verzekering. Verder zijn er nog een aantal andere zakelijke zaken die goed zijn om te weten:

Kwaliteitseisen

Aan de logopedische praktijkvoering worden (kwaliteits)eisen gesteld; vanuit de wetgeving, de verzekeraars, de beroepsvereniging. Ik ben daarom lid van o.a. de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF , www.nvlf.nl ) Ook sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Ik sta in het Register Preverbale Logopedie.

Behandelovereenkomst

Als u met uw kind bij mij komt, worden in het eerste gesprek afspraken gemaakt over de behandeling, die zullen worden weergegeven in de behandelovereenkomst: Afspraken over wat zal worden onderzocht en aan welke hulpvraag zal worden gewerkt. Verder vindt u in de behandelovereenkomst informatie over de openingstijden, het bewaren van de patiëntengegevens, informatie-uitwisseling, vergoeding/betaling en de gegevensbescherming.

Privacy

De praktijk voldoet aan de nieuwe wetgeving omtrent bescherming van uw gegevens. In de praktijk is een privacyverklaring aanwezig waarin beschreven staat hoe ik de veiligheid van uw gegevens waarborg.

Een afspraak afzeggen

Het kan altijd gebeuren dat u door ziekte of onvoorziene omstandigheden niet op de afspraak kunt komen. Zeg uw afspraak in dat geval telefonisch af. Als u de afspraak niet binnen 24 uur voor aanvang afzegt, dan moet ik u het verzuimtarief in rekening brengen voor de gereserveerde tijd. Dit tarief wordt niet door de verzekering vergoed.

Als u niet tevreden bent…

Er is een officiële klachtenprocedure waar u gebruik van kunt maken als u een klacht hebt. In de praktijk is een folder aanwezig hierover. Ook kunt u informatie vinden over de regeling op www.logopedie.nl

Meer vragen? Stel ze gerust!